การขนส่งอ้อยด้วยรถกึ่งพ่วง 22 ล้อ

ปริมาณอ้อยที่ตัดได้ในฤดูกาลหีบอ้อยปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีแนวโน้มว่าจะมีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อ้อยเกือบทั้งหมดจะถูกป้อนเข้าสู่โรงงานเพื่อผลิตน้ำตาล การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานนี้ถือหนึ่งในต้นทุนหลักของน้ำตาล ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอ้อยมีหลายชนิด ตั้งแต่ อีแต๊ก อีแต๋น รถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ, 20 ล้อ, 22 ล้อ […] Read More