Human Resource Development in Food-related Areas through Partnership with Universities in ASEAN Region

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดโซ่คุณค่าอาหาร หรือ HRD Project เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนผ่าน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 2.0 จากรัฐบาลญี่ปุ่น ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ หรือ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Connecting Leaves to Lives by SPREAD

Story of SPREAD เรื่องราวของ SPREAD เริ่มจาก CEO คุณ Shinji Inada และกลุ่มเกษตรกรที่พบปะพูดคุยกันเนืองๆ นั้นมีความกังวลว่างานเกษตรกรรมของญี่ปุ่นจะขาดคนสืบทอด เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจในอาชีพที่ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้และรายได้ไม่แน่นอน  คุณ Shinji Inada จึงค้นคว้าจนพบนวัตกรรมสำหรับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรในรูปฟาร์มในแนวดิ่ง (Vertical farm) จนนำมาสู่การก่อตั้งบริษัทในปี 2006 โดยมีพันธกิจคือ To create a […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Yuasa Soy Sauce Co., Ltd.

 แม้ว่าในปัจจุบันซอสถั่วเหลืองจะกลายมาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่กระจายอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ดี ซอสถั่วเหลืองเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสินค้าที่ผลิตจากต้นตำหรับซอสถั่วเหลืองโบราณ โดยน้อยคนที่จะทราบว่าเมื่อ 750 ปีที่แล้ว เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในวาคายามา ประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า เมืองยุอะสะ เป็นแหล่งต้นกำเนิดของซอสถั่วเหลือง

AITM Field Trip 2018 : Kuroshio Fish Market

ตลาดปลา Kuroshio ตั้งอยู่ในจังหวัด Wakayama เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลจากอ่าว Wakaura  ตลาดปลา Kuroshio จะมีการแสดงแล่ปลาทูน่าโดยเชฟชาวญี่ปุ่น วันละ 3 รอบ ในเวลา 11:00, 12:30 และ 15:00 น. โดยเปิดให้ชมฟรี และเมื่อจบการแสดง ลูกค้าสามารถซื้อเนื้อปลาทูน่าที่แล่แบบสดๆ ในราคาถูกได้ด้วย  นอกจากนี้ ในตลาดยังมีอาหารทะเลสดๆ วางจำหน่ายมากมายหลายร้าน […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Sixth Industrialization and Awajima Fruit Farm

Sixth Industrialization and Awajima Fruit Farm แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมที่ 6 (Sixth Industrialization) คือแนวคิดของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นนิยามของ “ศาสตราจารย์ นาราโอมิ อิมามุระ” มหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นการทำให้เกษตรกรกลายมาเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองโดยสูตร 1 x 2 x 3 = 6  […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Cupnoodles Museum Osaka Ikeda

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Cupnoodles Museum Osaka Ikeda Website: https://www.cupnoodles-museum.jp/en/osaka_ikeda/ สถานที่ตั้ง: 8-25 Masumi-cho, Ikeda-shi, Osaka 563-0041 Japan เวลาทำการ: 9:30 – 16:00 น. จุดนิทรรศการ: โมโมฟุกุ […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Kewpie Kobe Factory

วันที่ 22 ก.พ. 61 คณะอาจารย์และนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Kobe Factory ของบริษัทคิวพี ผู้ผลิตมายองเนสอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

AITM Field Trip 2018 : Kyoto University

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม Division of Natural Resource Economics, Faculty of Agriculture, Kyoto University, Kyoto เพื่อแนะนำภาควิชาฯ และทำความรู้จักกับคณาจารย์และนักวิจัยของ Kyoto University เพื่อการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและการจัดทำหลักสูตร dual […] Read More

AITM Field Trip 2018 : โรงงานเต้าหู้ Kyo Gozan Co., Ltd.

  โรงงานเต้าหู้ Kyo Gozan Co., Ltd ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต เป็นโรงงานผลิตเต้าหู้งา (sesame tofu) แบบดั้งเดิมของเกียวโต ร้านก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว โดยเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งยังคงรูปแบบและวัฒนธรรมความเป็นแบบดั้งเดิมได้อย่างดี