โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 3 – 5 ดาว หรือ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 […] Read More

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 Independent Study : Academic Year 2018 ภาคต้น/2561 First Semester/2018 รหัสนิสิต (ID) 5915050174 ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวลดาวัลย์ ทองพิสิฐสมบัติ Ms. Ladawan Thongpisitsombut อาจารย์ที่ปรึกษา (IS Advisors) […] Read More

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560 Independent Study : Academic Year 2017 ภาคฤดูร้อน/2561 (1) Summer/2018 (1) รหัสนิสิต (ID) 5915050158 ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพิชชานันท์ อุนจะนำ Ms. Pitchanan Aunjanam อาจารย์ที่ปรึกษา (IS […] Read More

การขนส่งอ้อยด้วยรถกึ่งพ่วง 22 ล้อ

ปริมาณอ้อยที่ตัดได้ในฤดูกาลหีบอ้อยปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีแนวโน้มว่าจะมีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อ้อยเกือบทั้งหมดจะถูกป้อนเข้าสู่โรงงานเพื่อผลิตน้ำตาล การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานนี้ถือหนึ่งในต้นทุนหลักของน้ำตาล ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอ้อยมีหลายชนิด ตั้งแต่ อีแต๊ก อีแต๋น รถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ, 20 ล้อ, 22 ล้อ […] Read More

Human Resource Development in Food-related Areas through Partnership with Universities in ASEAN Region

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดโซ่คุณค่าอาหาร หรือ HRD Project เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนผ่าน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 2.0 จากรัฐบาลญี่ปุ่น ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ หรือ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Connecting Leaves to Lives by SPREAD

Story of SPREAD เรื่องราวของ SPREAD เริ่มจาก CEO คุณ Shinji Inada และกลุ่มเกษตรกรที่พบปะพูดคุยกันเนืองๆ นั้นมีความกังวลว่างานเกษตรกรรมของญี่ปุ่นจะขาดคนสืบทอด เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจในอาชีพที่ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้และรายได้ไม่แน่นอน  คุณ Shinji Inada จึงค้นคว้าจนพบนวัตกรรมสำหรับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรในรูปฟาร์มในแนวดิ่ง (Vertical farm) จนนำมาสู่การก่อตั้งบริษัทในปี 2006 โดยมีพันธกิจคือ To create a […] Read More

AITM Field Trip 2018 : Yuasa Soy Sauce Co., Ltd.

 แม้ว่าในปัจจุบันซอสถั่วเหลืองจะกลายมาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่กระจายอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ดี ซอสถั่วเหลืองเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสินค้าที่ผลิตจากต้นตำหรับซอสถั่วเหลืองโบราณ โดยน้อยคนที่จะทราบว่าเมื่อ 750 ปีที่แล้ว เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในวาคายามา ประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า เมืองยุอะสะ เป็นแหล่งต้นกำเนิดของซอสถั่วเหลือง

AITM Field Trip 2018 : Kuroshio Fish Market

ตลาดปลา Kuroshio ตั้งอยู่ในจังหวัด Wakayama เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลจากอ่าว Wakaura  ตลาดปลา Kuroshio จะมีการแสดงแล่ปลาทูน่าโดยเชฟชาวญี่ปุ่น วันละ 3 รอบ ในเวลา 11:00, 12:30 และ 15:00 น. โดยเปิดให้ชมฟรี และเมื่อจบการแสดง ลูกค้าสามารถซื้อเนื้อปลาทูน่าที่แล่แบบสดๆ ในราคาถูกได้ด้วย  นอกจากนี้ ในตลาดยังมีอาหารทะเลสดๆ วางจำหน่ายมากมายหลายร้าน […] Read More